wie is Swets

‘Swets’ in Hulp van Swets is dr. Francine Swets, gediplomeerd Leraar Basisonderwijs en Leraar Speciaal Onderwijs (remedial teacher). Ik ben gepromoveerd op het gebied van de fonologie, een deelgebied van de taalwetenschap en werk sinds ongeveer 2006 als remedial teacher in het basisonderwijs. Na mijn promotie in 2004 ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de wetenschappelijke literatuur over dyslexie en, iets later, dyscalculie en onderwerpen die met beide of een van beide in verband staan.

Natuurlijk houd ik de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied zo goed mogelijk bij. Dat geldt bij uitstek voor ontwikkelingen die te maken hebben met taal. Lees- en spellingproblemen zijn heel vervelend voor wie er last van heeft maar – het klinkt ironisch – ze zijn ook interessant! Hoe kan het immers dat iemand met een normale intelligentie, een goed gehoor en goede ogen, zo veel moeite kan hebben met het leren lezen of spellen? Al weten we het antwoord nog steeds niet precies, dat betekent nog niet dat we met lege handen staan! Het betekent wel dat je de ontwikkelingen kritisch moet blijven volgen.

Gevolgde cursussen of workshops op het gebied van het lezen en spellen zijn onder andere:
RINO-Cursus Leesproblemen en dyslexie, door Peter Ploum en Patty Gerretsen
Workshop Taal in Blokjes, F&L Methode, Schoolversie voor hulp bij dyslexie door Thalita Boumans
Interne Opleiding Module Spraak/Taal: Praktische lessen en Verdiepingslessen, Alexander Roozendaalschool
Op dit moment ben ik bezig met een bijscholing door Louis Merkelbach; ik hoop dat ik hier nog wat meer inzicht in de verschillende soorten dyslexie ga krijgen.

Rekenen is een ander verhaal. De Pedagogische Academie en de opleidingen tot Remedial Teacher hadden al de nodige achtergrondkennis geleverd maar niet meer dan dat. Het inzicht in rekenen en rekenproblemen begon pas zich pas echt te ontwikkelen na het lezen van Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen van Jan van de Craats over de rekendidactiek in rekenmethodes (http://staff.science.uva.nl/~craats/CraatsRekenenNAW.pdf). Hierna ontwikkelde en verdiepte de kennis zich, mede gevoed door vakliteratuur en nascholingen. Gevolgde cursussen of workshops rekenen zijn:
RINO-cursus Rekenproblemen en dyscalculie door Marisca Milikowski
RINO-cursus Rekenproblemen en dyscalculie: preventie, behandeling en faciliteiten, eveneens door Marisca Milikowski

Hiernaast is kennis uit de wereld van de psychologie van belang. Het is immers belangrijk om een idee te krijgen van de motivatie van leerlingen om te doen wat ze doen en van de processen die een rol spelen bij het leren in het algemeen, bij het leren lezen en spellen en bij het leren rekenen. Ik heb om die reden cursussen Motiverende Gespreksvoering gevolgd (o.m. van het NIP) en met veel belangstelling een collegereeks op het vlak van de Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Het lijkt op dit moment nog moeilijk om Motiverende Gespreksvoering goed in te zetten bij basisschool-leerlingen. Oplossingsgericht Werken lijkt al wel voor jonge kinderen inzetbaar. Hierover heb ik in 2017 meer geleerd: op een basistraining KidsSkills en Mission Possible bij Caroline Beumer van Brand New Way en in een training Oplossingsgericht werken in het Onderwijs bij Solutions Centre.

Lezen, spellen of rekenen: een leerling die remedial teaching krijgt, wil vooruitgang zien. Dit kan alleen maar bereikt worden door veel en goede uitleg, veel oefening en veel herhaling van stof die al aan bod is geweest. Dat kan wel eens saai zijn. Is dat erg? Waarschijnlijk niet: als de leerling merkt dat hij vooruit gaat, motiveert dat het allermeest! Ik ben in zeker opzicht dan ook een ‘ouderwetse’ juf, die gelooft in: veel oefenen en veel herhalen! Daarnaast zorgen we er in principe voor dat er aan het eind van elke sessie tijd ingeruimd wordt voor niet alleen nuttig maar ook léuk oefenwerk, bijvoorbeeld op Taalzee, Rekentuin, Woordenhaai of Cijferhaai.