werkwijze

Als scholen of ouders contact opnemen met Hulp van Swets, is er eerst een kennismakingsgesprek. Hierin komt een aantal belangrijke aspecten van de begeleiding aan de orde. Dit betreft praktische zaken zoals het feit dat Hulp van Swets de schoolvakanties van de regio Amsterdam aanhoudt. Ook is het nuttig te weten dat afspraken soms verzet of afgezegd moeten worden vanwege nascholingen en congressen. Het belang dat Hulp van Swets hecht aan intensief en regelmatig contact met de school is al eerder aan de orde geweest maar kan niet genoeg benadrukt worden.

Voordat er met de begeleiding wordt gestart, tekenen de betrokkenen een contract. Hierin staan alle afspraken omtrent frequentie, tarieven en andere praktische punten nog eens genoemd. Als ouders een leerling aanmelden, wordt er, nadat zij hiervoor toestemming gegeven hebben, informatie ingewonnen bij school of bij andere begeleiders. Of er, voordat er met de begeleiding gestart wordt, eerst nog nader onderzoek gedaan wordt, hangt van de omstandigheden af. Als het een nieuwe leerling betreft, wordt er meestal een handelingsplan voor een week of zes gemaakt; in andere situaties bestrijkt een handelingsplan meestal een week of twaalf. Aan het eind van een handelingsperiode wordt er een evaluatie gemaakt; over het algemeen volgt daarop een gesprek met de betrokkenen, meestal de ouders, de leerkracht en zo mogelijk de intern begeleider.

Mijn standaardtarief is op het moment € 50 per uur. In bepaalde omstandigheden kan dit tarief aangepast worden. Zo kunnen mensen met een lager inkomen, bijvoorbeeld een bruto jaarinkomen van minder dan € 20.000, of gezinnen waarvan meerdere kinderen baat hebben bij een extra steuntje in de rug, evengoed extra hulp inschakelen.