home

Remedial teaching voor basisschool-leerlingen in Amsterdam, Oostelijk Havengebied.

technisch lezen

begrijpend lezen

spellen

rekenen

taal
rekenen
werkwijze